Sukladno Odluci o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka u RH, propisana su izuzeća na koja se navedena zabrana ne odnosi uz uvjet posjedovanja valjanog dokumenta “Propusnice”, a koja se između ostalog
izdaje i u svrhu putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće. To se odnosi i na poslove koje obavljaju pravne osobe  (trgovačka društva, obrti, OPG-ovi) i fizičke osobe u sektoru pčelarstva odnosno pčelari.

“Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju: za    putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće  –                     odgovorne osobe u pravnoj osobi” u OPG – je to vlasnik opg-a, u
trgovačkom društvu je to direktor, u obtima – vlasnik obrta.

Fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost u nekom od navedenih
pravnih oblika takvu propusnicu pribavljaju od nadležnog stožera civilne
zaštite prema mjestu prebivališta (Grad ili Općina).